Subnavigatie

Containerafzetsysteem keuring (LLS)

Het is van belang dat uw containerafzetsysteem op de juiste manier is afgesteld, gemonteerd en onderhouden. Dit vergroot de levensduur van het afzetsysteem en waarborgt de veiligheid van de gebruiker en omstanders. Laat uw containerafzetsysteem jaarlijks keuren en kom niet voor onverwachte verrassingen te staan. Rondaan is een geautoriseerde dealer en wij voeren graag het onderhoud uit aan uw containerafzetsysteem.

LLS-keuring

Tijdens de LLS-keuring wordt het containerafzetsysteem gekeurd en worden de nodig onderhoudswerkzaamheden en/of reparaties uitgevoerd. Zo waarborgen wij de bedrijfszekerheid en veiligheid van uw afzetsysteem. In samenwerking met RAI Vereniging en aan de hand van de Machinerichtlijn en de Arbo-wet is het RAI keurmerk ontwikkeld.

Gecertificeerd keurmeester

Rondaan is gecertificeerd keurmeester voor containerafzetsystemen. Als uw containerafzetsysteem is gekeurd ontvangt u van ons het volgende:
- RAI LLS keurmerk keuringssticker voor de kraan;
- Checklist van de uitgevoerde keuring (deze dient altijd in het voertuig aanwezig te zijn).

Plan keuringsafspraak